logo


Rapid SSL SEAL

חצי האי סיני - תוכן-עניינים / נדב לוי

פתיחה ומידע כללי

פרק 1: סיני – נוסעים, מגלים ועולי רגל
1.1. פתיחה
1.2. ראשית ההגעה למזרח-סיני
1.3. גילויים בחקר דרום סיני
1.4. מראשית המאה ה-20 ואילך

פרק 2: סיני – גיאוגרפיה וצומת בין יבשות ואוקיינוסים

2.1. פתיחה
2.2. טקטוניקה ייחודית וזרמי-חוף משתבשים בהשוואה לרעיונות טקטוניקת הלוחות
2.3. סגירה ופתיחה של מצרי ים ויבשה; גבולות ונופים
2.4. הקשר הגיאוגרפי לסיני במקורות של השמות פלשת, פלסטינה ופלסטין

פרק 3: סיני – אקלים
3.1. פתיחה
3.2 חקר האקלים בעבר הרחוק
3.3. האקלים הנוכחי בסיני
3.4. קשיי האדם בגלל האקלים בסיני

פרק 4: סיני – גיאולוגיה, נדידת יבשות, רעשי אדמה, בקע וגיאומורפולוגיה
4.1. עולם בתנועה - תיאוריות על נדידת היבשות ומתאמים בוטניים, מורפולוגיים וזואולוגיים לתופעה
4.2. הקשר לטקטוניקת הלוחות
4.3. חשיבותו של ים-סוף במערכת
4.4. סכנות רעידות-אדמה בישראל (ובסיני)
4.5. מסלע ומרומי פסגות סיני
4.5.1. גיאולוגיה ושמותיהם של הרים נישאים במרומי-סיני
4.5.2. מסלע
4.5.3. סלעים מגמתיים
4.5.4. דייקים ומהותם של קילונים (בעברית. בערבית: שדוף)
4.5.5. מהותם של בולדרים וסימני ידיים על שכבת התפוני בהן
4.5.6. משקעי טרוונטין (גיר)
4.5.7. אבק וחול –סופות מתגברות
4.5.8. הגיאולוגיה של החול והאדמות הקלות בצפון-מערב סיני (ומישור החוף הישראלי)
4.5.9. תופעת המדבור
4.5.10. גאות ושפל, והשפעת הירח על חופים
4.5.11. שאר התופעות וכמה מונחים נוספים לפי הא'-ב'

פרק 5: סיני – ארכיאולוגיה, יהדות ובני-ישראל במדבר (לרבות עפיפונים ועוד)
5.1. פתיחה
5.2. מקומות, רעיונות ואתרים (לפי הא'-ב')
5.2.1. אדום ועקבה
5.2.2. ארמון וג'בל עבאס-בשא
5.2.3. ג'בל מוסה הוא הר סיני
5.2.4. האגם המר, ונדידת בני-ישראל, התיאוריה הדרומית
5.2.5. חג הסוכות ומקורותיו
5.2.6. טומולוס כנגד דולמנים (וראו נוואמיס)
5.2.7. יציאת מצרים, מסורות והר סיני
5.2.8. כונתילת עג'רוד היא חורבת תימן, וענייני חקר הצימוד המוזר
5.2.9. מהות המן המקראי: האם שליו או אורגניזמים אחרים?
5.2.10. מויית-אל-גולאת
5.2.11 נבטים: חפירות בעיר נבטית עמוק בתוך סיני ועד חוף ים-סוף
5.2.12. נוואמיס
5.2.13. עין חוד'רה וסלע הכתובות
5.2.14. עפיפונים
5.2.15. סבח'ת ברדוויל, קסיוס המקראית ומדבר "איתם"
5.2.16. סבח'ת ברדוויל ונדידת בני-ישראל, התיאוריה הצפונית
5.2.17. סרביט אל-ח'אדם
5.2.18. קדש ברנע
5.2.19. קציימה
5.2.20. שיטים-פולקלור, מיתוסים ושימושים, והקשר ליהדות
5.3. שייח' עוואד והתקופה הכנענית

פרק 6: נצרות
6.1. פתיחה
6.2. רקע
6.2.1. מיהי קתרינה?
6.3. תצפית על המנזר
6.4. על המנזר
6.5. סיור במנזר
6.6. נזירות
6.6.1. נזירות ביזנטית בג'בל צפצפה והר משה
6.7. אתרים נוספים

פרק 7: איסלאם
7.1. מבנה האיסלאם, הדת המוסלמית ומושג ההקרבה
7.2. הקשר בין איסלאם לבדואים
7.3. הקשר בין איסלאם למהגרים ובעיית חבישת הרעלות
7.4. השפעת המוסלמים בתחילת המאה ה-21 על ברית המילה לנערות ונערים, ועל נקמת הדם

פרק 8: בדואים
8.1. פתיחה
8.2. תיעוד ההיסטוריה השבטית בדרום-סיני
8.3. מוצא, נדידה והגירה
8.4. ראשוני הנודדים והקשר לבני-ישראל
8.5. מסגרות ומוצא גנטי מאז ימי הג'בליה
8.6. אחוות השבטים-מהי?
8.7. הקשר השחור של בגדי הבדואים וגלימותיהם
8.8. מאפיינים נוספים וגודל אוכלוסיות
8.9. שאר הבדואים בסיני כפי שהכרנום לפי סדר הא'-ב':
8.9.1. אוולאד-סעיד
8.9.2.  בני ואסל
8.9.3. ג'בליה
8.9.4. גררשה/קארארשה
8.9.5. חויטאת
8.9.6. חמאד'ה, עליקאת ואחרים
8.9.7. מזיינה וסיפור הצלחתם
8.9.8. צוואלחה
8.9.9. תראבין ובני הוואסל
8.9.10. נחלאנים
8.9.11. בדארה (עג'מים, הלוא הם "פרסים")
8.9.12. עיאידה באזור תעלת סואץ וענייני משפט בסיני
8.9.13. רסיסי שבטים אחרים
8.10. חברתיות ויצירת קשר
8.10.1. כללי
8.10.2. ארגון חברתי
8.10.3. אסטרטגיות רבייה וחיים
8.10.4. פוליגמיה ופוליגיניה
8.10.5. מפגשי הבחור והבחורה
8.10.6. הולדת ילדים
8.10.7. תזונה על חלב, מעמד האישה ואלכוהוליזם
8.10.8. נשיאת משקל על הראש
8.10.9. החמס כבסיס משפטי ללימוד תבניות-נישאים בחברה הבדואית
8.10.10. דפוסי נישואין ופעילות משפחתית
8.11. דיג בדואים באל-עריש
8.12. בדואים ודקלי-התמר בואדי פירן
8.13. בדואים מאז שלהי שליטת ישראל בסיני
8.14. קברי שייח'

פרק 9: מגורי הבדואים והגשת הקפה המהביל והתה לאורחים  (כתבו: ניב ספקטור ונ. לוי)
9.1. אגדות האוהל הבדואי
9.2. האם, מדוע וכיצד מחפש הבדואי הנודד בית/מגורי-קבע?
9.3. מגורי הבדואים
9.4. מבנה האוהל
9.4.1. יריעת הגג
9.4.2. יריעה קדמית
9.4.3. יריעות צדדיות
9.4.4. יריעה אחורית
9.4.5. השוני ביריעות-על שום מה?
9.4.6. עמודי הבית
9.4.7. המבנה הפנימי  של האוהל
9.4.7.1. אגף הגברים
9.4.7.1. אגף הנשים
9.5. הקשר לעונתיות הקמת האוהל
9.5.1. אוהל חורף
9.5.2. אוהל קיץ
9.6. סדרי-אירוח והגשת המשקאות החמים המסורתיים
9.6.1. הגשת הקפה הבדואי המהביל
9.6.1.1. פתיחת-משנה
9.6.1.2. הקפה כסם האהבה
9.6.1.3. על "רוקחות זואולוגית" מתקדמת וספלי הקפה של הבוקר המוקדם
9.6.2. הקפה הבדואי המסורתי כמסמר האירוח בחברה הבדואית
9.6.3. הגשת התה
9.6.4. הפעילות במקעד
9.7. עונש הפגיעה בבית
9.8. האוהל הגדול ביותר במחנה
9.9. נוודים כיום והנוודים לשעבר

פרק 10: תרבויות
10.1. פתיחה
10.2. דרך הבשמים, נבטים, ועל הרומאים והביזנטים
10.3. כריית מחצבים בסיני, תרבות פרעונית מצרית, והקשר לכתב הא'-ב' העברי הקדום
10.4. תרבויות, חפירות ומיקומן לפי סדר הופעתם משחר הפרה-היסטוריה ועד היום
10.4.1. תרבות מוסטרית ופליאולית תיכון
10.4.2. תרבות פליאולית מאוחרת
10.4.3. תרבות פליאוליתית עליונה בקדש ברנע ודרום הלבנט
10.4.4. תקופות אפי-פליאוליתית וניאוליתית שכונו גם תרבות כבארית
10.4.5. תרבות כלכוליתית; ראה קישור ל"נוואמיס", ב"ארכיאולוגיה ויהדות".
10.4.6. תרבויות ניאוליתיות ושימוש בכלי-אבן וכלי-עצם
10.4.7. יישובים מתקופת הברונזה הקדומה

פרק 11: סיני - פרג, חקלאות הבוסתנים, דיג, אתנובוטניקה, רפואה בדואית ומילת-נשים
11.1. פתיחה; על שורשי חשיבת וחשיבות המחקר האתנובוטנאי והאתנוזואולוגי
11.2. להלן, סדר אחדים מהנושאים לפי הא'-ב'
11.2.1. אמונה, פולחן ומיתולוגיות בדיג בדואים בסיני
11.2.2. בוסתנים (ראה חקלאות הבוסתנים)
11.2.3. בן-חרצית גזור
11.2.4. גמאלידה וחלב נאקות הגמלים
11.2.5. דקל עץ התמר, שימושיו ואחדות מבעיותיו
11.2.6. זית, פולקלור, מיתוסים ושימושים
11.2.7. חקלאות הבוסתנים וניצולם ללינה, חניה ומנוחה
11.2.8. כוסברה, ועוד על מהות המן המקראי
11.2.9. כרישים-פציעות ונשיכות
11.2.10. לענת יהודה, דוגמה ללענה רבת-תועלת בסיני, והיא לא היחידה
11.2.11. מור בשמים ולבונה
11.2.12 נענה והכנת תה
11.2.13. קפה מהביל לאורחים. (ראה קישור "בדואים מגורי בדואים").
11.3. רפואה בדואית
11.3.1. פתיחה
11.3.2. כריתת הענבל (Ovulectomy) ותחושת הצימאון
11.3.3. טיפול ע"י כוויות
11.3.4. התפתחות דמותו של "החאוי"
11.4. מילת נשים בסיני, במצרים ובחברות אחרות והקשר עתיק היומין למומיות מצריות
11.4.1. כללי
11.4.2.  התהליך הכללי והקשר לטקסי-התבגרות והמעבר משלב ילדות הלאה
11.4.3. מילת בנים
11.4.4. מילת-בנות בעולם
11.4.5. מילת-בנות במצרים ובסיני
11.4.6. חקר המילה אצל ילדות ונערות בדואיות בסיני ובמצרים
11.4.7. להשוואה, מילת נשים בקניה
11.4.8. מילת צעירים באפריקה, והקשר לאיידס והנקת-חלב
11.4.9. מילת-נשים מתמשכת גם בקהילות מהגרים
11.5. פרג תרבותי
11.6. פתילת המדבר, רעלים, סדום ועמורה
11.7. ראמים והפקת אפרודיסיאק
11.8. שבר לבן
11.9. שיזף ומריונים
11.10. שיטים ושימושיהם
11.11. שיכרון סיני

פרק 12: סיני-בוטניקה (פלורה) (לרבות הסנה הבוער))
12.1. פתיחה וארגון הפרק
12.2. הסנה הבוער
12.2.1. הסנה: אודות הצמח המפורסם שהתגלה למשה שנהג את צאן יתרו במדבר חורב
12.3. מהות המן המקראי: האם בעצם כוסברה?
12.4. להלן, "היבטים מדעיים ופולקלוריסטיים" לפי הא'-ב'
12.4.1. אגס שתווי
12.4.2. אוכם
12.4.3. אירוס (ראה צמחים כהים עד שחורים)
12.4.4. דקליים ועץ התמר
12.4.5. דקל הדום
12.4.6. הרנוג השיטים
12.4.7. טרפת אל-כודריין ואשלי הקתרינה
12.4.8. מורינגה רותמית
12.5. צומח וצמחייה בסיני
12.5.1. מנגרובים
12.5.2. צומח במרומי ההר הגבוה
12.6. צמחים כהים עד שחורים
12.7. להלן, "היבטים מדעיים ופולקלוריסטיים" נוספים2 לפי המשך הא'-ב'
12.7.1. אלה פרסית, היא אלת חינג'וק
12.7.2. רכפתן מדברי
12.8. שיטים
12.9. להלן, "היבטים מדעיים ופולקלוריסטיים" נוספים3 לפי המשך הא'-ב'
12.9.1. סלוודורה פרסית
12.9.2. פתילת המדבר או תפוח-סדום (Calotropis procera) ממשפחת האסקלפיים

פרק 13: סיני – חקר הפאונה (והזואולוגיה)1-2-3 – מי, מתי, כיצד והיכן?
13.1. פתיחה לחקר חסרי החוליות היבשתיים
13.1.1. חיפושיות
13.1.2. חיפושיות, דבורים ונמלים שצבעיהם המשותפים כהים עד שחורים
13.1.3. פרפרים, כושן ארסי ועצי פתילת המדבר
13.2. חקר חסרי החוליות והאורגניזמים הימיים האחרים
13.2.1. בעלי החיים במנגרובים
13.2.2. שאר חסרי החוליות הימיים; ראה בעיקר קובץ זואולוגיה 4", פרק 14)
13.3. פתיחה לחקר החולייתנים
13.4. היסטורית חקר החי בסיני
13.5. הגורמים הקובעים את תפוצת החי בסיני
13.6. מוצא החי בסיני
13.7. כללים זואו-גיאוגרפיים ופיטו-גיאוגרפיים בסיני והשפעתם על תפוצה משתנה
13.8. החי בסיני בהשוואה לנגב: מיון בעלי-חיים יבשתיים לפי בתי-גידול והתאמות
13.8.1. בע"ח בחולות בדגש חתול החולות, דוגמה להתאמת בע"ח למדבר
13.8.2. בע"ח במישורי הלס והחמדות, ובראשם הקטות
13.8.3. בע"ח בואדיות ואזורי-מעבר: ממישורים לחולות
13.8.4. השפעת גובה על תפוצה
13.8.5.  בע"ח בנופים סלעיים
13.9. פירוט הקבוצות לפי מיון ותפוצה של חולייתנים מדבריים, ועל תופעות-טבע
13.9.1. מחלקת הדוחיים
13.9.2 מחלקת הזוחלים
13.9.2.1. הדאגה הגוברת לצבים יבשתיים בעולם, ובאזורנו: הקשר לצב החולות שלנו
13.9.3. מחלקת העופות
13.9.3.1. צופית: האבקה והרנוג השיטים, שירה ושפת הדיאלקטים
13.10. דורסי-יום גדולים יציבים או משוטטים ודורסי-לילה
13.10.1. עיט שחור
13.10.2. עיט זהוב (עיט הסלעים)
13.10.3. נשרים
13.10.4. פרס
13.10.5. עזנית נגב (והעזניה השחורה)
13.10.6. בזים קטנים ומדבריים
13.10.7. דורסי-לילה
13.11. נדידת העופות והציפורים
13.11.1. ממיתוסים ופולקלור ועד לחקר מעמיק של מנגנוני הנדידה
13.11.2. ייחודם של סיני וישראל על מפת הנדידה העולמית
13.12. חקר מודרני של הפלמינגו הבכיר: תקוות ורודות לפחות באילת
13.12.1. פתיחה
13.12.2. פולקלור ואגדות פלמינגו
13.12.3. חקר הפלמינגו באזורנו
13.12.4. מעקב לוויינים ראשון אחרי מיני פלמינגו בבוצוואנה
13.13. חידושי חקר השלך
13.14. חקר נדידת השלו
13.14.1. מהות המן המקראי: האם שלו או אורגניזמים אחרים?
13.15. עופות-מים וים מובהקים
13.16. תפוצה נוספת של יונקים בולטים אחדים
13.16.1. עדויות קדומות
13.16.2. ציורי-סלע
13.17. נמרים ומלכודות נמרים
13.17.1 מלכודות נמרים ושכיחותם בסיני בעבר
13.17.2. נמרים, יעלים, תמילות ובדואים בסיני
13.17.3. מידע נוסף על נמרים וטורפים אחרים בסיני
13.18. המגלן המצויץ
13.19. השפעת האדם על החי בסיני
13.19.1. עוד על צבאים, ראמים, יענים ועפיפונים (ראה קישור לארכיאולוגיה ויהדות)
13.19.2. עוד על שיטים, צבאים ויצורים אחרים
13.20. חקר נדידת יונים, וקטל קוראים, יונים וחוגלות
13.20.1. התבייתות היונה על רטט כדור הארץ וחקר אפשרי של נדידת עופות ימיים
13.20.2. מלכודת רשת נופלת (ואדי נצ'ב בסיני) לחוגלות, קוראים או יונים
13.21. ציד בע"ח אחרים
13.22. השפעת הרעייה
13.23. בע"ח בקרבת משכנות האדם
13.24. ביות ובעלי-חיים מבויתים והקשר האקו-פיזיולוגי לסיני
13.24.1. כללי, ולזכרו של האקו-פיזיולוג, פרופ' עמירם שקולניק
13.24.2. העז הבדווית (זן חיג'אזי) השחורה
13.24.3. הסברים לצבע השחור הבולט במדבר, ובעיקר אצל העז השחורה
13.24.4. בהמת המשא העיקרית-הגמל
13.24.4.1. אקו-פיזיולוגיה של הגמל
13.24.4.2. הגמלים והאדם
13.24.5. ביות החמור-היכן ומתי?
13.24.6. כבשים
13.24.7. כלב סלוקי
13.25. השפעת החדרה והשבה של בעלי-חיים
13.25.1. פראים וראמים לבנים
13.26. בעלי-חוליות ימיים
13.26.1. צמחי מנגרובים וחסרי-חוליות (וראו קישור ב"בוטניקה")
13.26.1.1. בעלי החיים במנגרובים
13.27. בעלי-חיים ימיים בין החוליתניים
13.27.1. צבי הים
13.27.1.1. צב הים החום
13.27.1.2. צב הים הירוק
13.27.1.3. צב הים הקרני
13.27.1.4. הצב הגלדי
13.27.2. כרישים
13.27.3. תחשים
13.27.4. דולפינים
13.27.4.1. רקע: אימוץ עתיק-יומין של כפרים ע"י דולפינים, לווייתן קטלן ורוחם של האבות
13.27.4.2. הקמת ריף הדולפינים באילת
13.27.4.3. שיבת דולפינני ריף הדולפינים לים השחור בשלהי יולי ‏2004
13.27.4.4. הדולפינה הולי (אולין) וחברותיה
13.27.5. דולפיני ולווייתני מפרץ אילת וחופי סיני
13.27.6. לווייתני-סיני
13.28. השפעת האדם (ולהיפך) על בעלי-חיים ימיים ודגים
13.28.1. דיג ודגים בסבח'ת ברדוויל
13.28.2. עוד על בעלי-חיים מסוכנים לאדם בסיני ובמפרץ אילת ומפרץ סואץ

פרק 14: זואולוגיה4 : קריסת השוניות 2004, המשתמע בנדון במפרץ אילת והשלכת הצטברות דו-תחמוצת הפחמן בימים ובאוקיינוסים
14.1. פתיחה
14.2. הקשר הגלובלי לסופות האבק העולות לאטמוספירה
14.3. קריסת השוניות 2004
14.4. הקשר למחלות אלמוגים שקשורות בנבגי פטריות בגרגרי האבק ששקע בים
14.5. ומה עוד בישראל?
14.6. הפחמן הדו-חמצני השוקע ונקלט במימי האוקיינוסים ופוגע בבעלי החיים הימיים

פרק 15: סיני-הצעות למסלולים, צפייה וסיור באתרים, וטיולים

15.1. כללי
15.1.1 צורכי העזרה הראשונה
פירוט מסלולים מוצע, ובסופו, רשימת אתרים חלקית להרחבה נוספת:
15.2. מאילת בואכה ההר הגבוה באזור סנטה-קתרינה
15.2.1. מאילת בדרך להר הגבוה בואכה מנזר סנטה-קתרינה בואדי סעל- מישור א-רחה והכפר אל-מילגה.
15.2.1.1. אילת- רס-בורקה- ואדי תמילה ונוויבע (נואיבה)- ציר זיווה- עין חוד'רה- נוואמיס- עפיפונים- מישור א-רחה ואזור ההר הגבוה בסנטה-קתרינה
15.3. דרום-מזרח סיני
15.3.1. אילת- רס-בורקה- ואדי תמילה ונואיבה לרבות הדולפינה הולי- ד'הב ונקב שאהין (או אפשרות להגיע לרס-אבו-גלום- נבק ושורת אל-מנקטא- רס נצרני- רס אום-סיד ומפרץ נעמה- נקיקי מבוכים- רס-מוחמד
15.3.2. אילת- ואדי ותיר ועין-אל-פורטגה, עין-אום-אחמד- והגעה למערב סיני, שולי מדבר א-תיה וסרביט-אל-חאד'ם
15.3.3.   אילת- ביר-זע'יר והואדיות החווייתיים דוגמת ואדי אבו-חושייב
15.3.4. אילת- ג'בל ע'זלני (רזלני) במזרח-סיני
15.3.5. סיורי ג'יפים: מעבר וטיה, ואדי ותיר ועין-פורטגה- קניון הצבעים- עין אם-אחמד וקניון ואדי אל-עין- ואדי זלקה- עין אום-אחדר- ג'בל דלאל וראס זלקה- ולכיוון מדבר א-תיה וסרביט אל-חאד'ם. (יומיים-שלושה)
15.3.6. סיורי ג'יפים: מנזר סנטה-קתרינה, ואדי נצב, דהב (בערך יום וחצי עד יומיים)
15.3.7. אילת, ביר-זרייר, ראס-אבו-גלום-נקב שאהין, דהב, (טיול נסיעה בדגש חוף-ים וצלילות; יומיים)
15.4. ההר הגבוה במרומי-סיני
15.4.1. אילת-הכפר הבדואי אל-מילגה- מנזר וג'בל סנטה-קתרינה, הר משה
15.4.2. אילת-הכפר הבדואי אל-מילגה-נקב אבו-ג'יפה-ואדי טיניה- ג'בל עבאס-בשא- ואדי שג- הכפר הבדואי אבו-סילא- הכפר הבדואי אל-מילגה
15.4.2. אילת-הכפר הבדואי אל-מילגה-נקב אבו-ג'יפה-ואדי טיניה- ג'בל עבאס-בשא- ואדי שג- הכפר הבדואי אבו-סילא- הכפר הבדואי אל-מילגה
15.4.3. 2-3 מסלולים חווייתיים לואדי נוגרה: אבו-סילא-נאקב אל-פריעה-בוסתן אל-בירכה (או מביר הארון, נבי הארון, ראש ואדי אל-שייח', ואדי חרזין ומדרונות הגרניט האדום של ג'בל צנעה) - ואדי אל-בירכה- ואדי טרפה- חלקו העליון של ואדי נוגרה (או מהעלייה בין ג'בל אבו-זייתונה מדרום לג'בל אל-חזמייה- וירידה בואדי נוגרה- ואדי ע'רבה- קבר שייח' עוואד- חציית ואדי אבו-צווירה- נאקב אל-הווא- אבו-סילא  (תיאור מדוייק ומפורט יותר אצל אברהם שקד)
15.4.4. אילת-הכפר הבדואי אל-מילגה-נקב אבו-ג'יפה-ואדי טיניה- אזור ג'בל אחמר, ואדי אל-ארבעין וג'בל בב, גלת-אל-עזרק וחזרה
15.4.5. אזור ג'בל אחמר, ואדי אל-ארבעין וג'בל בב, גלת-אל-עזרק וחזרה
15.4.6. אזור ג'בל טרבוש, ג'בל מדסוס וכשכמותם

15.4.7. אזור ג'בל אום-שומר (עין אום-סעידה או הבוסתן אל-זוואתינה)- טיפוס לפיסגה (כ-3 שעות)- ירידה בואדי אימלחה (מרשים)-ואדי איסלה- אל-קע - אבו-רודס או מסלול מעגלי חזרה, מואדי איסלה- ואדי אל-מוואג'ד- זוואתינה
15.5. טיולי נזירות, נוף ובדואים
15.5.1. מסלול זריחה ידוע: מנזר סנטה-קתרינה-הר משה (סיני), ג'בל צפצפה וירידה מדרגות למנזר.
15.5.2. אזור מנזר סנטה-קתרינה, ירידה בואדי נצ'ב והדיונה הגדולה לאזור דהב.
15.5.3. אזור ואדי פירן, ג'בל אל-בנאת וג'בל סירבל
15.5.4. אגן ואדי פירן ונווה פירן
15.6. דרום-מערב סיני
15.6.1. ג'בל סירבל
15.7. צפון-מערב סיני ומדבר א-תיה
15.7.1. ואדי סודר, עין סודר, מויית-א-גלאת וקלעת אל-גונדי ("מבצר החייל")
15.7.2. ואדי א-דרסה, ג'בל א-דרסה- הגייזר של ראס-סודר והליכה רגלית לג'בל סין-בישר.
15.7.3. קלעת-ג'ונדי-עין חיג'יה-עין ירקה דרך ואדי אם-תרדי-עין אבו-נתיקנה
15.7.4. ג'בל א-תיה וג'בל אל-עג'מה
15.7.5. ואדיות פוקיה, מרזגה ושלאלה
15.8. הנהירה הגדולה לסיני: מלונות, חושות ויציאות ישראלים לסיני
15.9. מסלולים מומלצים לפי פירוט נוסף
15.9.1. מסלול שלושה-ארבעה ימים בהר הגבוה
15.10. מקומות ואתרים מובחרים לסיורים, מסעות וטיולים, לתיאור נוסף (לפי סדר הא'-ב')
15.10.1. אבו-רודס
15.10.2. אי האלמוגים
15.10.3. א-קע
15.10.4. א-תיה
15.10.5. ג'בל אום-שומר
15.10.6. ג'בל אל-גונה, ואדי זלקה וג'בל שיחי
15.10.7. ג'בל בב ותצפיותיו
15.10.8. ג'בל בנאת ואגדת הרועות בקרבת ואדי פירן וג'בל סירבל
15.10.9. ג'בל טרבוש
15.10.10. ג'בל מדסוס
15.10.11. ג'בל עבאס-בשא
15.10.12. "גייזר" (או "הגייזר") של ראס סודר
15.10.13. הכפר הבדואי אבו-סילה
15.10.14. הכפר הבדואי אל-מלגה
15.10.15. ואדי ג'בע
15.10.16. ואדי ותיר ושקיעות
15.10.17. ואדי טלעה-קטן ואגדת המעיין המטפטף
15.10.18. ואדי טלעה-גדול, גלת-אל-עזרק ונקיק הפטל
15.10.19. ואדי פירן ואגן נווה-פירן
15.10.20. ואדי תמילה
15.10.21. טאבה וקניון הביותי
15.10.22. נבק ושורת-אל-מנקטא
15.10.23. מויית-אל-גולאת
15.10.24. נקב אבו-ג'יפה
15.10.25. סבח'ת ברדוויל, היא "הים הסירבוני" ו"איתם"
15.11. הרים בולטים נוספים הראויים לאזכור נוסף.
15.12. ואדיות בולטים בסיני הראויים לאזכור נוסף
15.13. מעיינות ונביעות בולטים בסיני הראויים לאזכור נוסף

פרק 16: תוכניות מצריות לסיני מאז הסכמי השלום
16.1. תוכניות מצריות גרנדיוזיות אחרות

פרק 17: סיני - רשימת ספרות, מפות ואתרי אינטרנט (לקריאה ולצפייה נוספת)

17.1. מפות
17.2. אתרי אינטרנט
17.3. רשימת ספרות

*נדב לוי הוא זואולוג, מרצה, חוקר ומדריך טיולים זואו-אנתרופולוגיים, בעיקר באפריקה ובישראל. בשנים האחרונות פרסם לוי למעלה מ-30 מאמרים שונים ומגוונים נמגזין "ים". במרץ 2002 יצא לאור ספרו "אתיקה, רגשות ובעלי-חיים. על המעמד המוסרי של בעלי-חיים", שכתב עם אביו הפילוסוף פרופ' זאב לוי, בהוצאת ספרית פועלים.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים