logo


Rapid SSL SEAL

1.1 פתיחה

תמיד חשבנו שגילינו את סיני, בעיקר לאחר מלחמת "ששת הימים", ביוני 1967, ובעיקר במשלחות חקר ארכיאולוגיות, באמצעות שוטטות נלהבת בהר הגבוה או בצלילות קסומות בחופיו של חצי האי סיני - ולא היא. חוקר ארץ-ישראל, נתן שור, המתמחה בספרות נוסעים שעברו במקומותינו, מסכם אצל גבירצמן ועמיתיו ביבליוגרפיה נושאית על סיני בספרות הנוסעים (1300-1917), בסדרת 39 עמודים  צפופים ומקוצרים לפי מתכונת לועזית. ברשימתו המתומצתת, מוזכרים ומתוארים כל המקומות, הנזכרים בחצי האי על-ידי עולי-רגל, רובם נוצרים, אך נכללים בה כמה מוסלמים ויהודים.
מדובר היה באותם ימים לפני כ-150-200 שנה, בעיקר במה שכונה "ארץ לא נודעת" או "כתמים לבנים", שטחים שנודעו בשמם המפוצץ "טרה אינק וגנטיקה", בעיקר בפי עולי הרגל וחוקרים, שהתחקו אחרי ימי העבר מקראי, דרכי שיירות קדומות, ערים נחבאות, אתרים מקראיים, פפירוסים וכו'. הראשון מכולם, אולי, המוזכר בכתבים כיאות, היה חוקר, רופא ובוטנאי גרמני בשם זיצן, שהגיע לסיני ולנגב עוד ב-1807, וביקר בממשית, הר צין ונחל צין.


בורקהרדט (Burckhardt), שטייל בסיני בראשית המאה ה-19 (ראו קישור בפרק "בדואים") והאמריקני, אדוארד רובינסון, שהתפרסם כאשר חצה ב-1838, יחד עם שותפו אלי סמית מעקבה, את סיני לאחר שהלכו לאורכה של דרב-אל-עזה וחצו את קסיימה בסיני, והגיעו לניצנה - אותה זיהו בטעות כעבדת, הם רק שני חוקרים שמסעותיהם תיעדו כיאות את גילוי סיני. רשימותיו של שור מחולקות לשני חלקים: האחת, מתארת כרונולוגית את הגעת הנוסע והמגלה והמקומות בהם ביקר, שנת המסע עצו ושם המגלה - ללא שמו הפרטי. ברשימה השניה מתוארים נוסעים, שציינו את שהייתם ב"דרום-סיני", ואחרים שעברו רק ב"צפון-סיני" (דהיינו: נוסעים מעזה למצרים וממצרים לעזה), וברשימת נח'ל (בעיקר נוסעים שעברו בדרך החג', העוברת במרכז סיני מסואץ לעקבה). רשימת הנוסעים מסודרת לפי סדר הא'-ב' של שמות הנוסעים, ובה שנת הביקור בסיני, שמו המלא של הנוסע, שם הספר המצוטט, פרטי המהדורה שבה השתמש מחבר המאמר ומספרי העמודים הנודעים לסיני. מקורות אחרים, המוזכרים בנדון,

אלה מבוססים בעיקר על (Röhricht, 1963), אך ניתן לומר כי הרשימה סלקטיבית וכי עברו בסיני רבים אחרים שלא הותירו אחרים עדויות בכתב או שנראה היה לו כי חשיבותם בחקר ותיעוד חצי האי איננה אלא שולית. [וראו, בהמשך בנושא זה ב"ראשית חקר החי בסיני", בפרק "זואולוגיה1-2-3"].

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים