logo


Rapid SSL SEAL

15.12. ואדיות בולטים בסיני הראויים לאיזכור נוסף

ואדי אבו-ג'רדן
הדרך למנזר סנטה-קתרינה עוברת בואדי זה שכונה "אבי הקרציות" שבכניסה אליו מתגלים לראשונה הפסגות הגבוהות של ההר הגבוה בואכה סנטה-קתרינה".

ואדי איסלה
ואדי זה הוא נוח להליכה כי הוא רחב דיו. הוא מנקז נחלים רבים, יורד מגובה רב בשולי ג'בל אום-שומר וג'בל רמחן לגובה פני הים (הקע) ומשני צדדיו צוקים נישאים. בצוקיו יש דייקים חיוביים רבים המתחילים בגובה פני הנחל ומתמשכים לכיוון הפסגות ולאורך המצוק. מנגד, כמות הדייקים פוחתת ביחס למה שראינו קודם לכן בואדי מלחה (אמלחה). ראו עוד בסיפור הדרך לעיל. בהמשך ואדי איסלה לאחר המוואג'ד (שיטפון רציני היה לכל רוחב הואדי בלילה בדצמבר 1979). ואדי איסלה עצמו אופייני מהמוואג'ד ואילך לכיוון האום-שומר-רמחן בעצי אשלים לרוב. ככל שמתקרבים בליל מושלג באזור לכיוון ההרים כך גדלה כמות השלג (ג'בל רמחן מדרום לואדי).
 
ואדי באראבר
ואדי שתושביו הבדואים משתייכים לבני הג'בליה, המגדלים בתוכו בוסתנים לרוב, הן חדשים והן עתיקי-יומין. מציאות בני השבט הזה בשטחי "הדייק הטבעתי" (סלעים שחורים יותר) הסוגר על הרי ההר הגבוה מכיוון מערב (ראו מדסוס, טרבוש ותקתקן) היא ככל הנראה גבול הפיזור שלהם באזור שבו ידועים ואדי חיברן שהוא מהואדיות הגדולים הנשפכים לקע, ואדי אום-סיחה, ואדי מע'ר שיורד מג'בל בב, מתעקל ונשפך אף הוא לקע, ואדי יעלא בקרבת הבאראבר, ואחרים

ואדי ג'יבל
מתחיל בנקב ג'יבל שכמעט ואינו מורגש. מיקומו בהצטלבות בין ואדי הזוויתין והטובוג לעברו של אוכף ג'בל עבאס-בשא. נמצא למרגלותיו של ג'בל אסווד, ובהצטלבות עם ואדי מינה. קיים עיקול רציני בואדי ג'יבל לכיוון צפון-מערב, ומכאן יש עוד כ-2.5 ק"מ יד לפרש-רומנה, שמהווה מסלול מקוצר לעברו של ג'בל בב. מכאן ואילך נגלה לפנינו את ג'בל בב. (ראה לעיל).

קו ג'יבל-נקב ג'יבל –אום-סיחה והלאה הוא קו ישר לחלטין, שסיבותיו לכך קשורות קשר הדוק להיווצרות שבר וקיומם של דייקים מעיד על כך. שבר ג'יבל זה בולט במיוחד לאור השפעתו והפרשי גבהיו הבולטים בהרבה בהשוואה לדייק שנובע מסדק אן ערוץ שנפער לו. שבר ג'יבל נחשב לאחד השברים הבולטים ביותר בהר הגבוה.

לדעת גיאולוגים לרוב, הוא נוצר עוד לפני היווצרות בקע ים-המלח, שבר ים-סוף והבקע האפריקאי. יש לזכור כי הגרניט בסיני הוא סלע-יסוד צעיר יחסית לסלעי היסוד המוכרים.

ואדי ורדן
ואדי המאפיין את נופיה של רמת-א-תיה. יובליו הם העניין המרכזי בו מאחר והם מנקזים שטח עצום שגבולותיו ג'בל סומר וג'בל בודיע בצפון-מזרח אי-תיה, ופרשת המים עם יובליו של ואדי אבו-ג'עדה מדרום לאגן הניקוז הגדול יש ככל הנראה השפעת מה על אופי מקורות המים בואדיות שלעתים מתקבלות או נוצרו בהן בריכות ענק, שמנחם מרקוס שוטט בכאלו כשנקלע בעבר לשיטפונות באזור.

אגני ואדי פוקייה, מרזגה ושללה, חותרים ברמה גירנית, המבותרת כאן על ידי העתקים רבים. אלה מבתרים את השטח ומעמיקים אותו עד אבן החול מתקופת הקרטיקון וביחד הם מתחברים לואדי ורדן היוצא במניפת סחף גדולה ואופיינית לאזור בין ראס סודר לראס-מטרמה.

ואדי טוויטה
ואדי שבו בוסתנים עתיקים, בניינים עתיקים מימי הביניים, שלאחר התקופה הביזנטית וכנראה מהמאה ה-15 ו-17. עוד בשנות ה-70 החלו לשפץ בוסתנים ולבנות בקרבתם בתים. נראה כי הבוסתן נוצר אף הוא בתקופה הביזנטית מאחר ונראה בגודלו של הבוסתן מואדי שרייג' בקרבת מיקומו של בית-הספר שדה "צוקי דוד".

ואדי טלח
מתקשר לואדי שג (ראו להלן) שבחיבור עם ואדי שג מצביע על רכס סירו מצפון, ואדי ג'נב משמאל שהוא לאמתו של דבר המשכו של הטלח. הטלח עצמו הוא שבר ענק שיוצא מערבה בפתחה רחבה המובילה לואדי פירן. בחיבור השג עם הטלח נבחין במבנים בצדם של בוסתנים, ככל הנראה שרידים ביזנטיים.

ואדי חיסי וואדיות קרובים לו
ואדי חיסי הוא ביטוי לשבר התוחם רמות וואדיות היורדים לשבר ים-סוף, הנמצא במפרץ אילת, כחלק מהבקע האפריקאי ושקע ים-המלח (ראו קישור ל"גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה"). בגלל שוממותה של רמת עג'מה, מנצלים אותה בני הא-חוואט והתרבין ומעט גם בני המזינה למרעה, וניתן לשער קיומם בה של יעלים ולא רק צבאים. מצאנו לא פעם עקבות יעלים באזור וגם עקבות צבוע מפוספס בבקעת חווארה. באזור זה בולטת לעין "התחתרות ואדיות לאחור, והסביות שרמות מעין אלו תהפוכנה ברבו תהימים לנחלים שניקוזם ישתנה לכיוון נואיבה ומפרץ אילת בגלל כוח הכובד. בני הא-חווט והתרבין אינם משתייכים לטייארה של דרום-סיני. במסלולנו נבחין בקו פרשת המים של חיסי, ובאלה אטלנטית המצויים בואדיות היורדים לואדי ותיר. יובלי הג'ירפי הם תחום המפריד בין שני אגדי השבטים הללו.

ואדי מווג'ד (מוואג'ד)
זהו ואדי צר, שופע סמר וצמחי קנה עב-קנה) בקרבת המזגותו עם האיסלה. לא הרחק נבחין בבריכה ריבועית מלא המים, שסכר מבטון מחזיק אותה, ובקרבה שפע של חבג הפורח בדצמבר  הן באיסלה והן במוואג'ד.  לציון מיקומו של המוואג'ד, ואדי חשוב שאורכו כ-13 ק"מ מהאום-שומר והרמחן, קיצור מצויין לטיול מעגלי רגלי, נזהה את השיזף המצוי (שופע פרי), ובקרבתם ניתן להבחין בורדית סיני (2-3), יונת-סלע, נחליאלי לבן ושוב פעם פגר של חסידה. בדצמבר עשויים לפגוש כאן בגשם טורדני שעד-מהרה עשוי להפוך לעת ערב (ואף בלילה) לכמה שעות שיטפון אמתי שרוחבו בערוץ המאווג'ד יכול להגיע לרוחב כ-7 מטרים לאחר זמן קצר או להוביל לשלג בהרים.

ואדי סגר
גיא קטן שפונה כללית צפונה וניתן להגיע עמו לואדי טיניה/שג מכיוון הטוויטה. בנקיק קירות זקופים וישרים, המעידים על שבר מקומי שקבע במקום קיומו של ערוץ, ודייק יכול להתפתח כאן רק מאוחר יותר. לדוגמה אחרת, נקב אבו-סילה, ושוב הפעם נבחין במקום בכתמי טרוונטין המעידים על תקופות גשומות יותר או יותר מים בעבר.

ואדי ע'זלה
זהו ואדי הצבאים (ע'זלה) בערבית ידוע כציר ההגעה והלחימה של חטיבה 9 שנלמד ונחקר ע"י החיילים והמפקדים שיזמו את מבצע ירקון שבסופו נחלצו בער שיניהם מהמצרים לאחר שבאזור נחתו פייפרים בבקעת חג'ג' (בקעת החוגגים) ויש עליו כמה וכמה מצפורים בדרך החולית והטובענית המתאימה לרכב-שטח לרבות משאיות. ממזרח לו עובר כביש אילת-נואיבה-דה'ב. שיא השיאים באזור הוא בעין חוד'רה (ראו קישור ל"ארכיאולוגיה ויהדות").

ואדי שג
אחד הואדיות החביבים על מטיילי ההר הגבוה, בנוסף על ואדי נוגרה, ואחרים, והמצטיין במפל שהוא אחד משלושת הגדולים בהר הגבוה. האחרים בואדי נוגרה והמפל הלבן בואדי טוויטה. בור הסיד הענק שנפגוש בדרכנו בואדי דג מצביע כנראה על שימוש שעשו בו פועלי המלך עבאס בשא בעת שניסו לבנות עבורו את הארמון לפני כ-3,000 שנה. נבחין בו גם בשרידי בניינים ביזנטיים. יש האומרים כי נבנה לפני למעלה מ-3,000 שנה, שאז ייתכן ועברו בו בני-ישראל לפי "התיאוריה המרכזית". קיים קיצור דרך בצדו הימני של הואדי לכיוון חיבור ואדי טלח עם נקיק אבו-סילה.

טלעה
שביל בשטח הררי טבעי. (ראו קישור ל"מסעות, אתרים וטיולים).


נקב אבו-ג'יפה (ראו קישור ל"זואולוגיה" ובהמשך 'נקב-אבו'ג'יפה).


נבי-צלאח - ראה שייח' עוואד


נקב
מעבר באזור הררי טבעי. (ראו קישור לארכיאולוגיה ויהדות)


נקב אבו-סיחה
מעלה ידוע לג'בל בב. בסופו ניתן לצפות בואדי פירן בכיוון צפון, ובדרום ואדי חיברן ואל-קע. נבחין בו בחבושית סיני ובגפוף הקוצני, בכתלה, בשמשון ליפי שעליו מתעגלים, ובפריחה הוא נראה כפשתה צהובה.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים