logo


Rapid SSL SEAL

13.28. השפעת האדם (ולהיפך) על בעלי-חיים ימיים ודגים

13.28.1. דיג ודגים בסבח'ת ברדוויל
סבח'ת ברדוויל מייצגת ימה רדודה שנוצרה על-ידי האדם לטובתו הוא, בעיקר לנוכח רצונו לדוג דגים למאכל. השלל השנתי בימה נאמד ב-1,200 טונות בין השנים 1968 ל-1972. דגי הימה הוגדרו בכמה קבוצות בהתאם לחשיבותם המסחרית (רבה, מוגבלת, ללא ערך מסחרי ניכר, אך בעלי חשיבות אקולוגית לימה. ביניהם נמנו ספרוס זהוב, לברק חלק, לברק נקוד, קיפון בורי, קיפון טובר, סולית מצויה (בעלי חשיבות מסחרית רבה), דקר המכמורת ,קרנדיס, צלופח אירופי (חשיבות מסחרית מוגבלת), ונאוית המלחות, נאוית הפסים, אידרון דק, ואחרים (בעלי ערך אקולוגי בלבד). שיטות הדיג הנהוגות בברדוויל הן שיטת רשת הקפה (צ'ינצי'ילה), רשת אמבטן (דאבה) ורשת חרם או גריפה (ג'רף). למידע נוסף ומפורט על המינים ושיטות הדיג, ראו אצל בן-טוביה וגולני בכרך ב' של סיני, עמ' 441-446. (ועוד ראו אמונה, פולחן ומיתולוגיה בדיג בדואים ב"פרק, אתנובוטניקה, חקלאות ורפואה בדואית").

13.28.2. עוד על בעלי-חיים מסוכנים לאדם בסיני ובמפרץ אילת ומפרץ סואץ
יש ועוד איך כמה וכמה בעלי-חיים מסוכנים לאדם בסיני ובמפרץ אילת ובמפרת סואץ, והם חולקו בספרות הרלוונטית לצורכי זיהוי, תפוצה, תיאור קליני של התופעה, עזרה ראשונה, טיפול רפואי ומניעה. (ראו עוד ב"מסעות, טיולים ואתרים", "אמונה, פולחן ומיתולוגיה בדיג בדואים ב"פרק, אתנובוטניקה, חקלאות ורפואה בדואית").

מדובר הפעם בעיקר בשלוש קבוצות תפקודיות לפי עוצמת הפגיעה: "היצורים הימיים הנושכים, חותכים או שורטים", וביניהם הכרישים, בלוטי הים, ספוגים וברקודות. "האורגניזמים הארסיים", דוגמת האבנון, העקרבנון, העקרבן, החרולן, החרוטים למיניהם, הזהרון, והמדוזות "אאורליה כחולה" ו"קסיופיאה", וכן אלמוג אש, הוא הצורבן, שמחדירים את ארסם לגוף האדם. עם הקבוצה השלישית נמנים: "האורגניזמים הרעילים", אלה הגורמים נזק לאדם האוכל אותם (בגלל היותם רעילים), וביניהם בעיקר מיני אבו-נפחא (הנפוחיות) ודגי מאכל כמו הסיכנים, בעיקר בעת איסופם ובעת שמנקים אותם לקראת האכילה.

ישנם גם מינים שקשה לסווגם בקבוצות הללו, דוגמת המורנות הנושכות או אלה שאוכלים מהן, מינים רבים של כרישים, ובעיקר כרישי חול, קיפודי-ים וחבריהם למשפחת קווצי הער, וכן דגי-חשמל המסגלים לשחרר מטען עד כדי כ-50 וולט (ראו קישורים לאמונה, פולחן ומיתולוגיה בדיג בדואים ב"פרק, אתנובוטניקה, חקלאות ורפואה בדואית").

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים