logo


Rapid SSL SEAL

13.21. ציד בע"ח אחרים

הבדואים צדים בעלי-חיים אחרים בעזרת כלבי הסלוקי שלהם וכיום בעזרת רובים לאחר החדרת הנשק החם. הם מעדיפים ארנבות, אך נהנים מבשרם של חרודני-צב, קצנים וירבועים. קיפודים הם מכינים לאכילה בדרך מיוחד, לפיה עוטפים אותם תחילה בבוץ עד שנוצר כדור חומר גדול שאותו מניחים במדורה או בין גחלים עד שיתבשל כהוגן. לאחר פתיחת "הקדרה" תולשים או נתלשים קוצי הקיפוד ושריר גבו הגדול נחשב טעים מאוד.

גם חרדוני הצב מאכל מועדף, ומאחר ונפוצים בסיני, חיים במאורות, שניתן לגלותן בקלות לאור החפירה והוצאת החומר הפנים-מאורתי, החוצה בתלים המתגלים גם ממרחק עשרות מטרים. בדואים נוהגים לצפות בהם בטבע ולאתרם בקלות ובשוויון נפש, נחפזים לסתום את פתחיה אם גילו תזוזה כלשהי, ומאחר ואלה איטיים להפליא אין תימה כי לוכדים אותם בקלות. ירבועים מכינים למאכל על-ידי הסרת ראשיהם, הוצאת המעיים, קשירת הגוף, לכדור, בעזרת הזנב, וצלייה בגחלים.

הבדואים משום מה אינם אוכלים גרבילים, מפני שהם נחשבים טמאים. מנהגי הכנת המאכלים אצל הבדואים בסיני נמסרו ליום-טוב (1987) על-ידי היינריך מנדלסון המנוח.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים