logo


Rapid SSL SEAL

13.2. חקר חסרי החוליות והאורגניזמים הימיים האחרים

13.2.1. בעלי החיים במנגרובים
בעלי החיים בחגורות המנגרובים נתונים בדרך-כלל למחזוריות חזקה שקובעת את פעילותם הסדירה היומית, החודשית והשנתית. כאן פועל מנגנון ברור של אור וחושך שנקבע על-פי אזור הגיאות והשפל. העיקרון הוא שבעלי החיים יעברו כאן מעין התמחות ואלה שאינם מסתגלים למקום החיות הקשה לא יוכלו להתקיים. המזון מהווה כאן בעיה למי שלא הסתגל לאכילת דגים כיוון שתמיד לאחר השפל נשארים דגים שהגיעו עם המים הגואים, אך לא היו זריזים דיים לסגת. המייחד את פירמידת המזון במנגרובים היא מיעוט הצרכנים הראשוניים.

ביניהם בולטים בעיקר מינים שונים  של סרטנים קצרי-בטן מסוגים שונים. המעניינים שבהם הם הסרטן הכנר, סרטן הקוקוס, והיבשתן,  שהוא סרטן ממשפחת הקברנוניים: ראשו גדול ועיניו פריסקופיות. סנפיריו משמשים להליכה ביבשה. סנפיר הגחון משמש להיצמדות. היבשתן שוחה עם עיניים מחוץ למים וראייתו הבינוקולרית נחשבת למשוכללת. ניקוי העין נעשה על-ידי הכנסתה לכיס-אם ולא על-ידי העפעפיים. הנימים נמצאים בחדר גדול האוגר מים. הוא מקיים נשימת אויר אטמוספרי, ולאחר בליעה הוא חייב לחדש את מלאי המים לנשימה. ליבשתן גם יש אינסטינקט טריטוריאלי חזק. היבשתן אוכל פרוקי-רגליים ביבשה או על דפנות הגזעים של המנגרובים עליהם הוא מטפס, ובעיקר חרקים. (ראו קישור לבוטניקה).

באי זנזיבר, למשל, שבמזרח-אפריקה, שבו אזור הגיאות והשפל מגיע להפרשים של כ-3 מטרים, נשארים עצי המנגרובים חשופים להפליא; או-אז, מתגלה לעינינו תופעה מיוחדת של צדפות הנהנות לשכון על הענפים שנותרו מחוץ למים.

13.2.2. שאר חסרי החוליות הימיים; ראה בעיקר קובץ זואולוגיה 4", פרק 14)
13.2.2.1. לגבי אלמוגים, ראו בעיקר אצל לויה וקליין (1994) ואצל לוי ומקוויסט (2001).
13.2.2.2. בנושאי דגים (גולני ודרום, 1999) ואצל לוי ומקוויסט (2001).
13.2.2.3.  בנוגע לאורגניזמים הימיים האחרים אצל פישלזון (1981, 1984, 1996), יום-טוב (1987), וכן אצל לוי ומקוויסט (2001), דפני (2002) ובכל נושא משיק לאלה, אצל רבים אחרים. יתרה מזאת, חשיבות הביולוגיה הימית בחופי סיני לאור תקיפות כרישים, קריסת שוניות האלמוגים במפרץ אילת, רעיונות הקמה ושחזור של שוניות מלאכותיות, קונפליקט חוות הדגים בחוף הצפוני באילת, ושיפורי המצפור התת-ימי באילת, מחייבים התייחסות נפרדת לחקר הביולוגיה הימית באזור, ואנו מזכירים כל אלה לא אחת במגזין "ים" הנוטה מטבע הדברים לעסוק בכל אלה. מאחר תקצר אפוא היריעה לציין אודותיה בפרק זה, נביא מעט על כל אלה בפרק נפרד.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים