logo


Rapid SSL SEAL

13.1. פתיחה לחקר חסרי החוליות היבשתיים

לחצי האי סיני תפקיד חשוב בהיסטוריה של האנושות, והשפעת מיקומו המיוחד, חורגת מעבר לאזור הים-תיכוני הגובל בחלק ממנו. אולם, בעוד שחקר החולייתנים צבר תאוצה באזוריו היבשתיים של חצי האי, כמו גם בשוניות האלמוגים לחופיו, חסרי החוליות היבשתיים בו נחשבים למעין "כתמים לבנים" ותיעוד תמונת המצב ביחס אליהם לקוי ביותר ולעתים נדמה כי לא חשוב לאיש מבחינה גלובלית. למרות זאת, אנסה להביא בפני הקוראים כמה דוגמאות מדוע גם חקר החרקים (אנטומולוגיה) ופרוקי הרגליים וחסרי-חוליות יבשתיים אחרים עשוי להיות מעניין גם בסיני. המחקר האנטומולוגי הגלובלי מבחין במחלקת החרקים לבדה, בעולם כולו, בקרוב ל-1.5 מיליון חרקים שזוהו והוגדרו כדת וכדין, אך הערכות אחרות אומדות את מספרם ב-10 עד 100 מיליון, וזאת בתלות לאיתור חרקים חדשים למדע ביערות טרופיים וגם בסקרים חלוציים באזורים מדבריים כמו סיני.

13.1.1. חיפושיות
סדרת החיפושיות  (Coleoptera)הנמנית במחלקת החרקים, למשל, ידועה בעושר המינים בה ובהיותה הסדרה העיקרית של החרקים הידועים שהוגדרו בעולם. הסיבה לכך היא הקלות היחסית שניתן לחקור אודותיה. כך גם בסיני, לכל הפחות בנתיבים ידועים, בואדיות מוכרים ולאורך חופי הים, ואמנם, בהתאם לכך התחקו אחרי החיפושיות ביתר קפדנות, לאחרונה, גם בסיני. הסקר שנערך עליהן העלה שנציגיה נמנים במשפחת
ה-(Tenebrionidae), ובעיקר בשתי תת-המשפחות האופייניות למדבריות קיצוניים הן בישראל והן בסיני. תת-משפחות אלו הן (Lagriinae) ותת-משפחת האלקוליים (Alleculinae) – שכונו החיפושיות האפלות" (Darkling Beetles), שהן חיפושיות בגלגלות הקרובות לשחרוריתיים.

ברשימת המינים של החיפושיות שנסקרו בסיני לאחרונה, נמצאו 124 מינים שזוהו בביטחון המשתייכים ל-20 עד 21 שבטים, 58 סוגים ו-3 תת-משפחות. כן צויינו בסקר זה 40 מינים אחרים שזיהויים היה שגוי או שיש ספקות בדבר התיעוד שלהם בסיני, והוצע כי 17 מינים אחרים עשויים להימצא בסיני, אף שתפוצת אחדים מהם ידועה בסוריה! כידוע, חקר הפלורה בהרים הגבוהים בסיני מצביע על קיומם של מינים רליקטיים (שתפוצתם מקוטעת עם מינים דומים או זהים בהרים גבוהים אחרים דוגמת הר החרמון, אך אופייניים לחרמון ולהר הגבוה בסיני דוגמת קדד קיפודי בין הצמחים, ומכאן שאפשר לצפות גם לתפוצה מקוטעת של מיני חיפושיות.

13.1.2. חיפושיות, דבורים ונמלים שצבעיהם המשותפים כהים עד שחורים
מחקרים בעז השחורה (להלן) ובחיפושיות בסוג אדסמיה, הראו כי לצבען השחור יש יתרון גדול בשעות הבוקר הקרירות יותר במדבריות ובסוואנות עתיקות-יומין שאף הן קיימות בסיני (או בנגב, לכל הפחות לאחר שנים גשומות או בהיסטוריה האקלימית הרחוקה (ראו קישור ל"אקלים"). מחקרים אלה הראו כי לצבע השחור יש יתרון ניכר בשעות קרירות אלו לחימום הגוף, ותופעה דומה התגלתה לאחרונה בחקר "אירוסי ההיכל" ובקרב דבורי-בר שהזכרים שלהן מעדיפים לבלות את הלילה בפרחיהם השחורים אשר מתחממים מהר יותר בשעות הבוקר. כך הם מאריכים את שעות פעילותם היומית ומתחילים בה מוקדם יותר. לכל אלה אפשר להוסיף תיאוריות כמו "עיקרון ההכבדה" של אמוץ זהבי, פעילות סלעיות ועוד (ראו בהמשך, ראו קישור ל"בוטניקה").

13.1.3. פרפרים, כושן ארסי ועצי פתילת המדבר
עץ פתילת המדבר, למשל, התפרסם בכך שבמהלך האבולוציה התפתחו בעלי-חיים ספציפיים החיים ממש בלעדית על המיץ החלבי העשיר של העלים הרעילים למרבית בעלי החיים האחרים. בין השאר חיים בעפאיו הכושן הארסי ופרפר דנאית-סדום הדומה בכל לפרפר דנאית המונרך הקרוי באמריקה "בנות השמש", והנהנה אף הוא לאכול מעלי עצי המשפחה המאפיינים את צפון אמריקה ומקסיקו, ומהווים עבורו מזון בעת הנדידה הרב שנתית של הפרפרים בעולם החדש. אין ל מידע דומה לעל נדידת הפרפר דנאית סדום אצלנו, אך ידוע כי פרפרי הפרפר היומי נמפית החורשף נודד לטווחים קצרים בין ישראל לצפון-אפריקה או לנדגב, אך בניגוד לנדידת "בנות השמש" שנדידתם הוגדרה "רב-שנתית, נמפית החורף מצטיין בהיותו נודד חד-שנתי, שעל-כן אין מידע טוב בנדון. (ראו קישורים ל"בוטניקה", "פרג, אתנובוטניקה ורפואה בדואית", ו"הצעות למסעות וטיולים").

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים