logo


Rapid SSL SEAL

5.1. פתיחה

דרום חצי האי סיני הוא אזור מדברי שהתנאים הטופוגרפיים בו קשים, אך למרות זאת היווה מאז שחר הפריהיסטוריה אזור מחייה של תרבויות שונות, שהותירו עדויות בספרות המקראית (בני ישראל ומעמד הר סיני) וסימנים נוספים בתקופות פריהיסטוריות מוקדמות. אתרי ישוב גדולים נחשפו בחצי האי החל מהתקופה הניאוליתית, בתקופה הכלכוליתית, תקופת הברונזה הקדומה, התקופה הביזנטית והתקופה הערבית הקדומה.

ראשית  המחקר הפריהיסטורי בסיני הייתה עבודתו של קרלי (T.C. Currelly) במשלחתו של סר פלינדרס פיטרי, והחל בחפירות ארכיאולוגיות בסיני ב-1905, כשחשף אתר ניאוליתי בואדי ריקטייה.

לאחר מלחמת העולם הראשונה התפרסם ב-1920 לראשונה ספרו של וייגאנד Wiegand על חפירותיו באזור קציימה בצפון-סיני שתוארכו לתקופה הפליאוליתית התיכונה, המאוחרת ועוד. (ראו קישור ל"תרבויות").

במשך השנים, בעיקר מאז מלחמת "ששת הימים", מיוני 1967, התגלו בסיני גם פריטים ארכיאולוגיים יהודיים מובהקים, שנחשפו על-ידי מגוון רחב מאוד של חוקרים שפעלו בחצי האי. בהתאם להסכם בינלאומי שנחתם במקביל לחוזה השלום עם מצרים בשלהי שנות ה-70 של המאה ה-20, התחייבה ישראל להשיב למצרים את הפריטים שהתגלו בשטחה. בין הארכיאולוגים שפעלו בסיני, היו שביקשו לבקש ממצרים להשאיל לישראל כמה מהממצאים כדי להציגם לציבור, והתחייבו כי ישראל מצדה תשיב למצרים בהשאלה פריטים חשובים אחרים. האפשרויות החדשות לחשוף את קדמוניות ישראל בסיני נפתחו לארכיאולוגים בעיקר לאחר 1967.

בסך הכל, פעלו בסיני 19 משלחות חקר שהתמקדו בחשיפת התעלומות ההיסטוריות עד מרץ 1993. עד-כה נשארו בישראל תצלומים, מפות ואיורים המתעדים את היבול העשיר של מחקרים ארכיאולוגיים בסיני, הנחשב יבול נדיר וחשוב באיכותו. פירוט רחב ביותר על הממצאים הרבים מחפירות הצלה בסיני, כפי שכונו, ניתן למצוא באנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ-ישראל ובשני הכרכים של "סיני", בעריכת גבירצמן ועמיתיו.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים