logo


Rapid SSL SEAL

14.5. ומה עוד בישראל?

ואולי גם בישראל? בהתאם למסקנות מחקר זה של ברונו ועמיתיו, ייתכן שלא בהכרח דווקא הנוטריינטים בצפון מפרץ אילת הם הגורמים הבלעדיים, ואולי אף לא העיקריים, שהובילו לקריסת האלמוגים. ייתכן ומצבה העגום של השונית באילת דווקא אינו בר תלות בלעדית להשפעתם לרעה של הנוטריינטים, אלא דווקא למספר האסטרונומי של הצלילות, לתופעות גלובליות של "הלבנת-אלמוגים" (Bleaching) וכדומה.

מסעות הפרסום היקרים של עמותת "צלול" כנגד כלובי הדגים באילת נראים על פניהם בעייתיים, ועלולים אף הם לפגוע קשות בפעילות התנועות הסביבתיות בישראל. הדבר בולט לעין לאחר שבתקופה האחרונה מתעמתים טובי הביולוגים הימיים בסוגיה האם חוות הדגים מביאות לקריסת השוניות במפרץ אילת אם לאו. נראה שלא תמיד החותמים ביניהם על עצומות בעד ונגד חוות הדגים, מודעים הלכה למעשה לתמונת המצב המצטיירת, לפיה טרם הוצגו הוכחות מדעיות מוצקות לכאן או לכאן, למעט אולי דווקא פרסומיו האחרונים והמסודרים בנדון של צוות המחקר של שפיר, רינקביץ וחבריהם.

ואולם, הייתכן ועודפי הנוטריינטים מהמזון המוגש לדגים אינם בהכרח תורמים לבריאות מפרץ אילת, כפי שטוענים הביולוגים הימיים ברשות פרופ' לויה מאוניברסיטת תל-אביב? האם ייתכן ויש לכך רק השפעה מועטה? האם ייתכן שחותמי המודעות כנגד חוות הדגים אינם רוצים שהגורמים האחרים שאינם תורמים למפרץ אילת יתפסו כותרות? מה יקרה, והאמנם ייתכן שכך אכן יקרה, אם אחרי הוצאת כלובי הדגים מהמפרץ, יתברר כי הבעיה נשארה בעינה או שלא בא מזור לשונית? כיצד עלולה להיראות אז התנועה הסביבתית בארץ? האם אחדים מהחותמים הנחרצים על העצומות השונות או המתנגדים לחוות הדגים, אינם עלולים להתעייף או לחילופין, לקבור את עצמם מבושה? האם צפויה קריסת פעילות העמותות הסביבתיות למיניהן הרוצות בשמירה על הטבע, אך אינן משתחררות מדעות קדומות?

למידע נוסף, בעיקר מחקריהם של ברונו ועמיתיו, בגיליון חודש דצמבר 2003 של כתב העת החשוב Ecology Lettrers, מאמריהם של Hravell ועמיתיו בכרכי כתבי העת המדעיים היוקרתיים "סיינס" 285 (1999), עמ' 1501-1510, ו-196 (2002), עמ' 2158-2162, וכן אצל רחל נובאק (Nowak) בכרכי כתבי העת המדעיים "ניו-סיינטיסט" 177 (מה-4 לינואר 2003) ו-181- (מה-10 לינואר 2004) ואצל פוקאמי ועמיתיו (2004), בגיליון כתב העת המדעי החשוב "נייצ'ר" 427, עמ' 832-835, וכמובן מאמריהם המתעמתים של לויה ורינקביץ העוסקים בסוגיה. ראה שם.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים