logo


Rapid SSL SEAL

14.4. הקשר למחלות אלמוגים שקשורות בנבגי פטריות בגרגרי האבק ששקע בים

במחקר של ברונו ועמיתיו התגלו שתי מחלות נפוצות באלמוגי האיים הקריביים. האחת, אספרגילוזיס (Aspergillosis) שהיא זיהום פטרייתי שמחסל בעיקר אלמוגים רכים כמו אלמוגי-מניפה (מניפניות) ימיים.

השניה, מחלת הפס הצהוב (Yellow Band disease), שהוא זיהום בקטריאלי שפוגע קשות במבנים הקשיחים של אלמוגים. בניסוי אחד, החוקרים שתלו ייחורים/פיסות מניפניות ימיות מזוהמות באספרגילוזיס, לאחר שהצליחו להעבירם למניפניות שלא זוהו כפגועות או שחלו במחלה בקרבת חופי חצי האי יוקאטאן (Yocatán) במקסיקו. או-אז, מדי שבוע אחר שבוע, ובמשך כ-3 חודשים, הם חיברו את "שלל הציד" הטרי החדש ל"גינת" אלמוגים פוריה שגידלו או ניסו לשחזר באיטיות באתר החדש, וגילו כי היא גדלה במהירות של כמה ס"מ משתל ההרכבה.

שלל הציד שהעבירו הגדיל את ריכוזי הנוטריינטים בין פעמיים ל-10 פעמים בהשוואה לרמות המקוריות שלו, שהושוו מצדן לשוניות מזוהמות במתינות. חשיפת-יתר לנוטריינטים עודפים, בערך פי שניים מאשר במושבת המניפניות האיצה הזדהמות-יתר באספרגילוזיס שקיבלו אותן ההרכבות, אך לא זכו למנת נוטריינטים נוספת.

ברונו ועמיתיו חקרו גם שני מיני אלמוגי-שש בקבוצת ה-Montastraea. למינים אלה יכול לקחת מאות שנים לגדול ולהתפתח, ולכן, במקום להמתין שהם ייפגעו במחלה, החוקרים חקרו את אלה שנפגעו במחלת הפס הצהוב. הם הריצו ניסויים שגילו שכעבור שלושה חודשים בלבד, המחלה יכולה לחסל עד כ-50% מהאלמוגים האלה שהיו פוריים ואף יותר, למרות הנוטריינטים, ובהשוואה לאלה שגדלו ללא נוטריינטים, והיוו לשם כך ביקורת. גם מחקרם זה פורסם בדצמבר 2003. גורמי הזיהום שהביאו למחלה יכולים לגרום להאכלת יתר, בגלל שיעור רב מדי של נוטריינטים עודפים בים, שעל פי-רוב מצויים בשכיחות נמוכה. השילוש המסוכן של מחלות, שינויי אקלים גלובליים וזיהום סביבתי מואץ, פועלים עתה כמקשה אחת להכות את שוניות האלמוגים בכל העולם.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים