logo


Rapid SSL SEAL

8.13. בדואים מאז שלהי שליטת ישראל בסיני

בגלל התיירות הגוברת מישראל לסיני לאחר מלחמת ששת הימים, הוקמו בה כפרים בדווים רבים לצורכי תיירות, אף שהיו כפרים אחדים גם בטרם סללו את "ציר זיווה" לסנטה-קתרינה. קודם לכן הם היו מזדמנים מפעם לפעם לדה'ב כפעם אחת בחודש מדי שנה, ולכן היו שהגדירו את הכפרים הראשונים האלה כ"עטיפה של צלופן".

בכל כפר כזה היו סיעות שכונתיות, וגברים נהגו להשתמש ב"מקעד" שכמותו אנו מכירים באזורים נידחים יותר בסיני, על כל השלכותיו. הנשים היו מעבירות מידע מאחד מהבתים, ותמיד הייתה תחלופה של אנשים בין השכונות, היבט שצבר תאוצה רבתי עם הקמת המלונות הרבים בדרום-מזרח סיני בהמשך השנים ועד לעצם היום הזה.

יתרה מזאת, ניצול השטח ע"י הרועות הבדוויות שיצאו למרעה עם צאנן, השתנה, והן החלו להאכיל את הכבשים והעזים בפחי הזבל של היישובים ובשנות ה-70 ניצלו את האשפה שנערמה לאחר ביקורי המטיילים הישראליים באזור, הואיל והעשב היה לרוב מועט. באותה הזדמנות הם גם החלו לגלות חוברות פורנוגרפיות ועיתונות ישראלית חופשית יותר, ו"חגגו על כך בבית".

בכל דרום סיני בדואים הולכים לבתי-ספר, אף שתחילה לא היה נהוג שהבנות תהיינה תלמידות אף הן. הדור הקודם, והמבוגר, לא למד מעולם, ולכן, לא ידע (או בקושי ידע) קרוא-וכתוב, ולכן, גייסו מורים מאל-עריש (ראה לעיל), אך לעתים נוצר מצב שבו לא היו די מורים, ולכן, בתי הספר הושבתו.ענפי הפרנסה הבדואית העיקריים התחלקו באותם ימיים לשניים:

האחד, הישענות על מקורותיו ומשאביו של המדבר, בעיקר גידול צאן וגמלים, חקלאות בעל, ייצור ועשיית פחם.

השני, פרנסות המבוססות על תרבויות חיצוניות, כגון, הברחות, ניצול מחצבים, סחר בסמים, עבודות שירותים וכיוצא באלו. פרנסות חוץ נעשו האלטרנטיבות המועדפות, ובעזרתן הבריחו חשיש שהובא בעבר מלבנון וירדן, הגיע לסעודיה על סירות במפרץ אילת, ועל גבי גמלים לעבר מפרץ סואץ. (ראו קישור ל"פרג, אתנובוטניקה, חקלאות, דיג ורפואה בדואית).

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים