logo


Rapid SSL SEAL

8.12. בדואים ודקלי-התמר בואדי פירן

ואדי פירן ונאות המדבר שבו מתאפיינים בדקלים מרובים, ובהתאם למספרם הרב (כרבבה לפי הערכות משנות ה-70), ניתן לפגוש בו את כל נציגי השבטים הבדווים בסיני. לכל בדואי באזור פירן יש 24 גאראטים, ודי היה, לפי הסיפורים ששמענו בשנות ה-70 ו-80 ב-1/24 גאראטים בעץ דקל אחד כדי להקנות זכות לכל בדואי להתיישב בפירן. אם היה ברצונו להתיישב בפירן היה עליו לגדר את השטח שברצונו להכין לגידולי חקלאות (למשל, ירקות), ואם בתוך כ-3 שנים לאחר מכן, לא יאכלסו את השטח, שאז היה עליו להוכיח כי אין אף אחד המתנגד לנוכחותו בשטח, ואז יכול היה רשמית לראשונה להתיישב. במדה והיו בעיות, פנו באופן ישיר למנזר שהיה הבורר באותם ימים. אם שני בני-אנוש רבו על השטח, והשתייכו לבני שבט שונים, שאז פנו לשבט שלישי, שהיה יכול לשפוט ולנסות לפתור את הבעיה.  (ראו קישור ל"פרג, אתנובוטניקה, חקלאות ורפואה בדואית", וראו בנוגע לתמר, ללולב וכיוצא באלו גם ב"אירכיאולוגיה ויהדות).
ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים