logo


Rapid SSL SEAL

8.6. אחוות השבטים-מהי?

זוהי מסגרת בסיני ובנגב שמצביעה על מעין ארגון-על שבין שבט לבין המטה, המיועד לקדם את הקשרים ההדדיים בין השבטים. "אחוות השבטים" היא מעין ארגון חברתי-פוליטי שנועד להסדיר נישואין בין שני שבטים שונים, לשתף פעולה בעליה לרגל לקברי קדושים משותפים ולהוות מעין "יחידת הברחות" שאולי פועלת עד עצםפ היום הזה (וראו קישורים לאיסלאם), כבסיס לשיתוף פעולה כלכלי. (ראו קישור להברחת גמלים, ב"זואולוגיה"). היו שכינו אותו 'אל-בטן', או אל-פח'ד, המוכר גם במדבריות הנגב ולא רק בסיני, אך באזורנו הוא ביולוגי בעיקרו.

רוב החוקרים בעבר מגדירים את הבדואים בקבוצות שבטיות שרוצות לקדם את האינטרסים של תת-קבוצות בתוכן הרוצות בעצמאות ורואות בהן יחידה עצמאית משלה. לפיכך הם מוכרים כשבט (עשירה, ראה עשאיר) ותת-שבט (רובע, וראה רובוע). בעבר יכול היה השבט לצאת למלחמה או להכריז עליה, אך היום הפך ליחידה אדמיניסטרטיבית שבראשה מנהיג נבחר, הוא השיח', ואצלו עיקר הכוח. לשבט אין רכוש קרקעי וגבולותיו אינם ברורים כמו אצל המטות. כללית, כפי שעולה ממחקרי רעיית העזים השחורות וכדומה, הם מנצלים אזורי מרעה מסוימים, ומכאן שהם משתמשים בקרקעות מסוימות. אולם, כיום, המסגרת השבטית אינה מקובלת עוד בחקר או בהגדרת האנתרופולוגיה המודרנית המעדיפה לכנותם בני X או קבוצה Y.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים