logo


Rapid SSL SEAL

8.5. מסגרות ומוצא גנטי מאז ימי הג'בליה

עדויות גנטיות על מוצאם וקרבת הדם של שבטי סיני נחקרו בסיני לראשונה בעבודת "המוסמך" של אריאלה קאופמן-ציבלין (1971), המתבססת בין השאר חקר יכולתם לקשור המוגלובין (Hb) באמצעות גליקפרוטאנים הנמצאים בנסיוב, שכונו הפטוגלובינים (Hp).

ממחקרה עולה כי בני הג'בליה הם קבוצה נפרדת בעליל משאר שבטי סיני, אף כי דומה במדת-מה לאוכלוסיות ממצרים; בני המזיינה דומים לאוכלוסיות ערביות ובדואיות בישראל; לבני העליקאת דמיון לקבוצות מסודאן, אוגנדה וקניה, אך אינם דומים לאוכלוסיות ממצרים ואתיופיה; בני הפיראן, הרארשה, הצוואלחה והאולאד-סעיד, מצביעים אף הם על דימיון-מה לאוכלוסיות ערביות ובדואיות בישראל, אך גם לאוכלוסיות מערב הסעודית.

עדויותיה מאשרות במידת מה את חשיבת המדענים אודות מוצא הבדואים בסיני, ואת חשיבת ההיסטוריה המוסלמית בנדון מאז ימיו של מוחמד, ובדיקות גנטיות אחרות שהתבצעו במקביל או מאוחר יותר, מחזקות את הגישה לפיה בני הג'בליה שונים תכלית השינוי משאר השבטים הבדואים בסיני (ראו קישור ל"איסלאם").

חקר מאוחר יותר של הבדואים בסיני מגלה את השתייכותם לחמש מסגרות, כשאיגוד השבטים והרקע האתני שלהם מצביע על ייחודם של בני הג'בליה בהשוואה לאחרים. הג'בליה מהווים יחידה ביולוגית עצמאית, ואינם דומים, כמו גם בני המזיינה, לאף אחד מבני השבטים האחרים בסיני. בניגוד למזיינה, הם מראים תנודות קיצוניות במערכות הגנטיות השונות. "חוסר יציבות" זה נובע מכך שחוקרים שפעלו לחשיפת מוצאם, לא הבחינו בין הפלג האולאד-גינדי, שמוצאו מצרי והובא מאוחר יותר כפלג הרביעי המשתייך אליהם, לבין שאר הפלגים שמוצאם בשבטי הבדואים בחצי האי ערב, ואולי אפילו בשרידי העבדים שהביא הקיסר הרומי יוסטיניאנוס למנזר סנטה-קתרינה מרומניה שבאירופה במאה החמישית. הג'יבליה נמנים עם קבוצת השבטים הבודדים, שאליה משתייכים גם החויטאת ובני-ואסל.

משערים שמקורם העיקרי ב-3 בתי-אב (או פלגים) שהובאו בזה אחר זה על-ידי הקיסר יוסטיניאנוס שנלחם נגדם באותם ימים. הם חיים באזור למעלה מ-1,000 שנה, או לכל הפחות מאז גייסו אותם לבניית ואחזקת המנזר בפקודת הקיסר יוסטיניאנוס במאה ה-6 לסה"נ. (ראו קישור לנצרות).

מחקרים העוסקים בתחום "הגנטיקה של האוכלוסיות, ששימשו לתיאור כל אלה הובאו בהרחבה בעבודת הדוקטורט של פרופ' ישראל הרשקוביץ מהמחלקה לאנטומיה ואנתרופולוגיה בפקולטה לרפואה באויניברסיטת תל-אביב. הם בדקו את הדומה והשונה בתכונות בני הג'בליה בהשוואה לשאר הבדואים בסיני כדי לשחזר היסטוריה מעודכנת יותר של הגירה, נדידות ומיזוג אוכלוסיות.

רק ב-1967 התקבל "אישור" לבחון את הנושא בקרב אוכלוסיות הבדואים בדרום-סיני, והמחקר הראשוני בתחום זה הראה כי השתרבבו לתכונותיהם גנים אפריקניים טיפוסיים, כמו למשל, cDe ו-V, במערכת קבוצת הדם Rh או אנטיגן Fy בקבוצת Duffy,  ואחרים. תופעה של מיזוג עם אוכלוסיות אפריקאיות תומכת במוצא הפלג הרביעי במצרים, גם אם נמצאה בשכיחות נמוכה.

כ-15 שנים מאוחר יותר נבדקו ממצאים ראשוניים אלה בין קבוצות תאגיד הטוארה, והשוואה מעין זו הבהירה קיומן של ארבע קבוצות לפחות: האחת, בני המזיינה, השניה, בני העליקאת,, השלישית, בני הפיראן (צוואלחה, אוולאד-סעיד וגררשה/קארארשה), והרביעית בין בני הג'בליה, וכל אלה הושוו עם לא פחות מ-6 אוכלוסיות שונות בדרום-ערב. רק עתה הוברר אצל הג'בליה, כי ההשערות על מוצאם האפריקאי או לשורשים גנטיים כלשהם שהתייחסו לאפריקה, היו שגויים מלכתחילה. קיומם של גנים אפריקאים בקרב בני ערב הסעודית אינו מצביע בהכרח אף הוא כי התמזגו עם הבדואים בסיני.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים