logo


Rapid SSL SEAL

8.4. ראשוני הנודדים והקשר לבני-ישראל

הבדואים עצמם מאמינים בכמה אזורים שונים בסיני המתארים לדבריהם את נדודי בני-ישראל. אחד מהם, למשל, מצוי דווקא באזור מדבר התועים, (רמת א-תיה), ומכאן שאפשר לומר שגם הם מכירים את שלושת המסלולים האפשריים שנקבעו בעבר, המסלול הדרומי, המסלול המרכזי והמסלול הצפוני (וראה שם).

ראשוני הנודדים לסיני המתגוררים בו עד היום הם ככל הנראה בני החמאדה. היו שראו בבני-ואסל את אחת החמולות של בני החמאדה בטרם התפצלו מהם לאחר עימות בין-שבטי.

לפי הבדואים, חמולת הבני-ואסל (ואצ'ל) הצטרפה לבני הצוואלחה במלחמתם בעריקאת. לאחר שהצוואלחה הובסו, נחתם חוזה שלום שהבטיח כי בני-ואסל יסולקו מחמולת-האם (החמאדה) והם הועברו לתחום המחיה של בני המזיינה, ששימשו לבני העליקאת בן-ברית באותה מלחמה. גרסאות מאוחרות יותר מצביעות על היותם שבטים נפרדים שהיו אולי בעברם הרחוק קשורים זה לזה בקשרי-משפחה, אך מעולם לא השתייכו לאותה קבוצה. עדויות מדרום-סיני (קברי-שייח'ים, תמרים) מעידים כי בני-ואסל היו מהחזקים והגדולים בשבטי הבדואים של דרום-סיני.

היו שראו בהם את אחת החמולות של בני החמאדה שהתפצלו מהם בגלל מלחמות בן-שבטיות. לטענתו, עד היום מספרם של בני הואסל בסיני מצומצם, והם "כלואים" בואדי תימן, בתחום הטריטוריאלי של בני המזיינה. מספר חוקרים סבורים כי החמאדה ובני-הואסל משתייכים לקבוצות נפרדות, וראו על כך בענייני שכנוע בני המזיינה את שני הצדדים להבין מי בן-ברית שלהם. ההתיישבות של הבדואים בסיני נראית ארעית ונעוצה בתנאים אקלימיים קשים, ובתלות לגשמים האחראים על יותר מרעה, או על שנות בצורת, במהלכן אין די מרעה לעדרי הבדואים. (ראו קישור ל"אקלים").

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים