logo


Rapid SSL SEAL

8.3. מוצא, נדידה והגירה

מאז הכיבוש המוסלמי של סיני בשנת 621 לסה"נ, חודרים שבטים בדואים מחצי האי ערב לתוככי סיני ומטמיעים בתוכם את האוכלוסיות הפגאניות המקומיות, שכונו בספרות המדעית בשם הכוללני "טרקניות". התהליך שהיה מהיר, ככל נראה, בדרך לסיני וממנה החוצה, ועדויות כתובות על המתרחש הוצגו בעיקר בתקופות מאוחרות יותר. היו שקבעו, שלא ברור כלל מי היו הראשונים שהתנחלו בסיני ומדוע נעלמו. נראה כי אחד השבטים הראשונים שהתיישבו באזור היו "בני סולימן" שהגיעו לשיא כוחם לפני כ-700 שנה.
אחרים הזכירו אותם כאחד השבטים הקדומים, וכשריד של האוכלוסייה הסרקנית הקדומה, כפי שדיווח Robinson, ובורקהרדט (Burckhardt) שטייל בסיני בראשית המאה ה-19 פגש לדבריו את בני השבט הזה בקרבת א-טור. הוא אף ציין כי הם שרדו כנראה בהצלחה את הכיבושים המוסלמים הראשונים עד לכל הפחות שנת 638 לסה"נ, וכי מי שהשמידום היו בני הצוואלחה והעליקאת שהגיעו ממצרים לדרום סיני.

לפי גישה זו, לפיה מוצא הבדואים בסיני, הוצע שמקורם בחצי האי ערב, וכמו כן הוצע כי מטה הג'בראת, למשל, הוא בואדי ליף באזור חיג'אז, ממנו נדדו דרך הערבה עד לסיני והיגרו בהדרגה לאזור אל-עריש וחופי הים התיכון, ומשם הם התפלגו או המשיכו הלאה עד לתחומי ארץ-ישראל, כפי שהציע Musham.

מטה התראבין, באזור טורבה במרכז חצי האי ערב, וייתכן ומסלולי הנדידה המאוחרים שלהם חופפים במדה רבה את מסלולי מטה הג'בראת. מטה העזזמה, אף הוא בצפון-חיג'אז, הגיעו למושבם הנוכחי בנגב, לאחר שעברו בערבה ובצפון-סיני. מטה בני התיה אף הוא בחצי האי-ערב, התיישבו תחילה במרכז-סיני, ומאוחר יותר חדרו כמה מהם לצפון סיני והנגב. מטה הטוארה, שעמו נכללים רוב הבדואים בסיני, הוא אוסף שבטים ללא קשר גניאולוגי או היסטורי, ולטשו עיניים כל השנים לעברם של הבדואים האחרים, אך השפעתם איננה רבה.

מידע רב אחר הוצג גם על-ידי נוסעים ומגלים אחרים, לפי סדר דיווחיהם, כמו Kaiser, Wellsted, Murray, Raswan ואחרים. (ראו קישור לרשימת הספרות). העיירות אל-עריש וא-טור, ובעיקר האחרונה, היוו תחנות עיקריות לשיבת עולי הרגל החוזרים מצריימה מהעלייה לרגל למכה, ולכן, התגוררו בה גם אוכלוסיות מוסלמיות שאינן בדואיות, כמו גם כמה וכמה משפחות נוצריות.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים