logo


Rapid SSL SEAL

8.2. תיעוד ההיסטוריה השבטית בדרום-סיני

התיאור הראשון של תושבי דרום-סיני, כקבוצת בדואים ניתן על-ידי הנוסע ועולה הרגל מונדוויל בשנת 1322, שכינה אותם לראשונה "בדווים" ולא "סרצינים", "מידיאניטים" או טורוניאנים" כפי שכונו לפני זמנו. בשלהי המאה ה-14 הגיעו לאזור שלושה צליינים איטלקיים בשם פרסקובלדי, גוצ'י וסיגולי, שתיארו לראשונה את אזור סנטה-קתרינה, וציינו כי מתגוררים בקרבתה לא פחות מ-1,000 בני-אנוש, המתגוררים באוהלים ובמערות, וכי הם בעלי בוסתנים.

אולם, עד עצם היום הזה לא הבהירו ככל הנראה כיאות את ההיסטוריה השבטית בדרום סיני. המקור המהימן ביותר שעליו התבססו מרבית החוקרים, בתחילת תיעוד המתרחש בסיני, היו הדוחו"ת השבועיים שכתב אב המנזר של סנטה-קתרינה, החל מהמאה השישית לספירה. דוחו"ת אלה לא הועמדו מעולם לרשות אנשי-מדע לצורכי מחקר בגלל סירובם של נזירי המקום לשתף פעולה.

הנוסע הבריטי פוקוק (Pococke, 1743) ציין מאז כי כל שטח דרום-סיני מיושב ב"ערבים המתגוררים באוהלים", וציין גם כי עושרם "באם להם מגמלים, עזים ומעט כבשים", אך הם תוארו כעניים למדי.

המצב משתנה עם פלישתו של נפוליון לאזור, התפתחות השיט הימי לאחר פתיחת תעלת סואץ ב-1869, ונתונים שהחלו להיאסף במהירות על-ידי חוקרים ועולי-רגל המציינים את הבדואים מקבוצות הצוואלחה, העליקאת, המזיינה, האוולאד סולימן (שאינם עוד בסיני) ובני ואצ'ל. כל אלה השתייכו לאגד "הטווארה", ששמותיו ניתנו לו על-שם הר סיני, הוא ג'בל טור-סינא, והשני על-שם העיירה א-טור. באזור אילת אף גבו מס מעבר ממי שביקש לעבור אל ומשטח סיני.

עיקר המידע שנצבר בעבר על הבדואים, התבסס על סיפורי נוסעים, חוקרים ובדואים מהמאה ה-19, דוגמת השיח מוחמד מרדי אבו-לאהם, ראש בני הג'יבליה. בנושאים אלה התמקדו חוקרים ישראליים אחרים כמו גם נוסעים ומגלים גיאוגרפיים שתרו את האזור במאה ה-19, אך במשך כל השנים התקיימה מחלוקת בדבר תהליכי התנחלותם בסיני והגיעו למסקנה כי תמונת המצב דינמית, ולעתים קבוצת בדואים מסוימת באה לידי ביטוי, נחלשת, נעלמת ובמקומה מגיעים בדואים אחרים. לרוב הם אינם מתייחסים לגורם השליט הזמני, לעניות-דעתם, בכל אשר יפנו בסיני ולא משנה מהו העיתוי לכך (מלחמות, חתימת הסכמי-שלום או שביתת-נשק, וכן הלאה).

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים