logo


Rapid SSL SEAL

8.1. פתיחה

חקר הבדואים בסיני מגלה כי הם עיצבו את תרבות הרעייה שלהם בהתאם לתנאיו הקשים של המדבר, מיעוט אמצעי הקיום ומקורות מים, תנאי אקלים קיצוניים משתנים ומרחק רב ממוקדי התרבות, הגם שדרכי עולי-רגל למיניהם עברו דרך חצי האי. בהתאם, הם מעצבים את חייהם בגידול צאן וגמלים, נדודים אחרי מרעה ומים, ומגורים ארעיים במרחב לרבות מפגשים אפשריים ב'מקעדים' למיניהם הפזורים במרחב המדברי הרב הממדים, ובתוכו ידועים גם אזורים נידחים ביותר שצפיפות הבדואים בהם היא נמוכה ביותר.
ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים