logo


Rapid SSL SEAL

10.1. פתיחה

מיקומו הגיאוגרפי המיוחד של חצי האי סיני, שלא כמו מבנהו הגיאולוגי ואקלימו הקשה, נחשבו עד להשבת חצי האי למצרים בשלהי שנות ה-70 של המאה ה-20 לאזור מבודד. למרות הפופולריות הרבה שהייתה לו בקרב מטיילים וצוללים, שרצו ליהנות משכיות החמדה של שוניות האלמוגים שבו מחד-גיסא, והבדידות, ההוד והניתוק שחוו מטיילים שהלכו בו - בעיקר בהר הגבוה או אזורים נידחים אחרים שנדמה היה כי רגל אדם לא דרכה בם, מאידך-גיסא. הסיבה היא, שמעולם לא התרכזו בו אוכלוסיות רבות וצפופות הידועות בהפרת האיזון הטבעי שבו וביכולתן לטשטש עקבות של תרבויות קדומות שהיו בו. (למשל, בעיקר מאז משל, 1976; לוי, 1986; בית-אריה ועמיתיו, 1987; שקד, 1993-1994).

בהתאם לכך, בחרתי בחלק ב' של האפוס המדעי המקיף של סיני בעריכת גבירצמן ועמיתיו (1987) כנושא המרכזי שעליו הסתמכתי בכתיבת אופיין של התרבויות בסיני. להלן, אציג רק כמה דוגמאות להבהרת תמונת התרבויות הנעלמות מסיני. (ראו גם בארכיאולוגיה ובחקר הפריהיסטוריה של סיני).

בפרק מקוצר זה אדון בקצרה שוב בדרך הבשמים, בחקר כריית מחצבי הטורקיז והנחושת ובחפירות המתחקות אחרי תרבויות קדומות שחיו בסיני(לדוגמה, בעיקר מאז הרשקוביץ תשמ"ד; בר-יוסף, 1987).

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים