logo


Rapid SSL SEAL

7.4. השפעת המוסלמים בתחילת המאה ה-21 על ברית המילה לנערות ונערים, ועוד על נקמת הדם

הנושא החל לצבור תאוצה ב-2001 בשוודיה שבה החליטו באותה שנה לראשונה בעולם כי ברית מילה תבוצע רק בנוכחות רופא או אחות ותוך כדי שימוש ב"משכך כאבים", שיינתן על ידי איש הרפואה. עד היום בקופנהגן בירת דנמרק, יש מוסלמים המשמשים כאימאמים, הטוענים בתוקף כי על הנערה לעבור ברית מילה, משום שבכך תוכיח לעצמה ולסובבים אותה על אמונתה החזקה באיסלאם. על אחד מהאימאמים הופעל לחץ להתכחש להצהרותיו הקיצוניות שפורסמו בעיתונות, או לאבד את משרתו. אותו אימאם קיבל עליו את הדין, לפחות למראית עין, וחזר בו מטענתו. למרות זאת, קשה לאכוף את החוק בקרב תלמידות המגיעות לבית הספר, וכביכול נמצאות בהשגחה רפואית.

נקמת הדם - רצח לשם כבוד בחברה האסלאמית, עדיין קיימת בקרב מוסלמים, וקשורה ברצון לשמור על כבוד האשה ומשפחתה. ניתן למצוא אותה אפילו בעיראק של ימינו אך גם אצל הבדואים בסיני ובנגב. יתרה מזאת, ההתנכלות לנשים, המוליכה עדיין בקלות לנקמת דם קשורה עתה גם ביתר החופש שנטלו על עצמן נשים מוסלמיות, ולעתים הן תירצחנה על רקע רצונן בחופש. דווקא משום כך נראה, כי ייתכן ודווקא עתה עם פתיחת מילניום השני, תהליכי הפרטה והתקדמות החופש האישי לעשות דברים, הנשים המוסלמיות נוטות להסתגר יותר ויותר בבתיהן.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים