logo


Rapid SSL SEAL

3.4. קשיי האדם בגלל האקלים בסיני

האדם יכול להתקיים בסיני רק בזכות ציד (חיות-בר) ושימוש במרעה - בתלות לשכיחות הגשמים, ובאחרונה גם בתלות בחקלאות הבוסתנים בואדיות שופעי מעיינות ונביעות בהר הגבוה. הואיל והגשמים אינם יורדים במחזוריות קבועה, קשה לבדואים, החיים בסיני, לקבוע מהו גודל העדרים שעליהם להחזיק, שכן בשנות בצורת אין מרעה. לאור זאת, התרגלו הבדואים לחיים בתנאי אי-ודאות, והחלו ולנהל חיי נדודים עם צאנם, אשר לא התנהלו על-פי סדר קבוע.

לאור האקלים הבלתי צפוי, התרגלו הבדואים לחיות בצמצום, שהרי זה מפתיע לגלות בסיני שנים רצופות ללא גשם. זקני הבדואים סיפרו לשבתאי לוי, איש בית השיטה, על זיכרון רחוק, אודות שנות בצורת רצופות שכונו בעבר הרחוק "סבעאויה" כלומר: שבע שנות בצורת קשות, שהביאו כליה על האדם ועל חיות המשק, ורוקנו את סיני מתושביו. רמזים לרעב כבד ומוטיבים מיסטיים, שנועדו לשבור את הרעב, ניתן למצוא בקברי-שייחים, המוכרים כאתרים קדושים לבדואים. כך למשל, מספרים צאצאי ה"וולי" חמיד-סאלם, הקבור בנואיבה-א-טרבין, על רעב כבד בתקופתו, ואותם מוטיבים מיסטיים, מתגלים גם בקברו של שיח'-ע'נאם בבר איקנה, אבו-כרימה, הקבור בואדי רומאנה, ובקברו של אבו-זאיד, הקבור בואדי שלאלה-נצ'ב.

עברם של בני הטרבין בסיני, למשל, מלמד על-כך שהם נאלצו לנטוש את המדבר לא פעם - בגלל תנאי האקלים, וזאת משום שהם חיו בעבר בצפון-מערב סיני והגיעו עד למזרח, מג'בל א-ראחה מדרום למתלה - לרבות דרום העג'מה, ועד למפרץ סואץ (וראו קישור ל"בדואים" וקישור למסעות, אתרים וטיולים).

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים