logo


Rapid SSL SEAL

2.2. טקטוניקה ייחודית וזרמי-חוף משתבשים בהשוואה לטקטוניקת הלוחות

מחקרים גיאולוגיים אודות פעילותה של הזרוע הפלוסית (או התעלה הפלוסית) בצפון סיני, דנים בתמורות טקטוניות בפינה הצפון מזרחית של דלתת נהר הנילוס, שנעו בשני צירים לעבר סיני – מדרום מערב לצפון מזרח, ואינן קשורות להיווצרות הבקע הסורי-אפריקני (וראו קישור לגיאולוגיה, גיאומורפולוגיה וכן הלאה בפרק הבא).
מחקרים אלה, עוסקים בתופעות 'קימוט' צעירות, שפקדו את שולי צפון-מערב סיני, ושקשורים בפעילות סיסמית במצרים. פעילות זו הוליכה להגבהה של שני אזורים גיאוגרפיים בסיני, והיא מצביעה על זרימת מי הנילוס בתעלה מזרחית, באזור ביצות מלחמת-א-טינה ובאזור אל-גיסר מצפון לאיסמעיליה. בעת מלחמת ההתשה בין ב-1970, נסללו בשטחי הביצות הללו במעין "דרכי פלסטיק", וכתשתית לסלילת דרכים אלו הוקמו סוללות עפר גבוהות, שיצרו בריכות שבתוכן התגבש מלח. לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים, נחפרה באזור תעלה עוקפת לתעלת סואץ, שעומקה כ-20 מטרים. בעבר הביעו חשש כי התעלה עלולה לגרום לשינויים במשטר הבנייה וההריסה הטבעית, של מישור רכסי החוף בצפון מערב סיני, אך גם בישראל עשו טעות דומה - כשניסו להקים טומולוסים (שוברי-גלים) בקרבת ת"א, ששיבשו את משטר הגלים והזרימה המתנפצת לחוף.

ביטוח צלילה החל מ- 20 ש"ח
את הביטוח ניתן לרכוש און ליין
בסוף תהליך ההזמנה מקבלים תעודת ביטוח
כמה קל, כמה חסכוני


ביטוח נסיעות לחו"ל
חופשה במלדיבים
נופשון בטורקיה
או טרקים בנאפל
ביטוח נסיעות לחו"ל
רק 1.7 $ ליום
כיסוי של עד 1,000,000 $


המקום המועדף עליך בסיני
נואיבה
ראס אל סאטן
דהב
שארם אל שייך


בניית אתרים